Algemene voorwaarden
Privacy & AVG
Gebruikersreglement

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur. Viderer feugiat at pro, mea aperiam

Privacy en gegevensverwerking

In het kader van onze dienstverlening voor werkgevers in de sector is Leerplein Kennis & Ontwikkeling de zogeheten verwerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op deze dienstverlening is onze verwerkersovereenkomst van toepassing (bron: Nederland ICT).

In het kader van onze online dienstverlening voor professionals is Leerplein Kennis & Ontwikkeling de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat Leerplein Kinderopvang beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Leerplein Kinderopvang is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Op al onze diensten zijn voorts van toepassing ons Beleid Bescherming Persoonsgegevens en ons Datalekprotocol. In essentie wordt hier het volgende in beschreven:

Leerplein Kennis & Ontwikkeling verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Leerplein Kinderopvang gebruikt uw e-mailadres en eventueel uw naam en telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen indien dit voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is.

Leerplein Kennis & Ontwikkeling moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 8, sub a, van de Wbp). Leerplein Kennis & Ontwikkeling kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het aanmeldingsformulier. Daarom vragen we u bij uw aanmelding expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Artikel 13 Wbp verplicht Leerplein Kennis & Ontwikkeling om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Leerplein Kennis & Ontwikkeling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 10, lid 1, van de Wbp).

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Indien u wilt weten welke persoonsgegevens Leerplein Kennis & Ontwikkeling van u verwerkt, dan kunt u een inzageverzoek doen. Leerplein Kennis & Ontwikkeling behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan info@lpko.nl.

Disclaimer websites LPKO

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van de websites van Leerplein Kennis & Ontwikkeling. Door een of meer van deze pagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De inhoud van deze website is door Leerplein Kennis & Ontwikkeling met de grootst mogelijke zorg samengesteld; wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Leerplein Kennis & Ontwikkeling is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en zijn strafbaar.

Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze site verzoeken wij u een e-mail te sturen naar:

Leerplein Kennis & Ontwikkeling
Euclideslaan 60B, 3584 BN Utrecht
E-mail: info@lpko.nl


Op de websites van Leerplein Kennis & Ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen o.a. voor de correcte werking van online content.