Feedback & reflectie

Mijn professionele ontwikkeling in beeld: individueel en in teamverband. Feedback & reflectie als bron van ontwikkeling.

"Ik heb overal en elk moment mijn professionele ontwikkeling in beeld."

Omwille van een duurzaam leereffect maken trainers, coaches en deelnemers samen een online ‘reisplan’ van opeenvolgende leeractiviteiten. Deelnemers kunnen zich voorafgaand aan de workshops voorbereiden zodat er direct gewerkt wordt vanuit gemeenschappelijke betekenissen bij de theorie. Na afloop krijgen zij inspirerende oefeningen om het leereffect nog een extra impuls te geven. Hierbij is steeds ruimte voor individuele verdieping en worden nieuwe inzichten onderling gedeeld.

  • De techniek

    De cloud wordt gehost op Nederlandse servers, alles op basis van heldere afspraken inzake privacy en AVG.