Kwaliteitshandboek online

Alle beleidsdocumenten, werkinstructies & protocollen handig online en geïntegreerd in de leerprogramma's: inclusief een snelle zoekfunctionaliteit.

  • De techniek

    De cloud wordt gehost op Nederlandse servers, alles op basis van heldere afspraken inzake privacy en AVG.