Online opleidingsfaciliteiten

Alle opleidingsactiviteiten komen steeds weer samen in één online omgeving: planning, deelname, monitoring & evaluatie.

Voor een duurzaam leereffect wisselen formele en informele leervormen elkaar voortdurend af. Met name het nut van informeel leren wordt steeds meer onderkend. Sterker nog: in het 70-20-10 model wordt gepleit voor 70% informeel ervaringsgericht leren, 20% onderling met collega’s en 10% formeel, zoals in trainingen.

In een eigen academie is natuurlijk ook ruimte voor cursussen en leer-materialen van andere trainers en opleidingen. Per organisatie worden afspraken gemaakt over het beheer en de beschikbaarheid van de materialen en dus ook over het auteursrecht en over eventuele vergoedingen.

  • De professional

    Miijn professionele ontwikkeling staat voorop, met interactieve opleidingsvormen die passen bij mijn leerdoelen en leervoorkeuren!